2 תשובות
אחרי שבועיים בערך או שלושה שבועות
אני קיבלתי בערך אחרי שבועיים וחצי
באותו הנושא: