3 תשובות
אומרים שיהיה עוד יותר חם היום
פחות איזו מעלה או שתיים מאתמול
אנונימית
יהיה פחות חם