6 תשובות
הערבים במזרח ירושלים והדרוזים לא אזרחים כי שהוקמה המדינה והציעו להם אז הם לא רצו.
אנונימי
לא כל האוכלוסייה. יש פה גם מתנחלים.
לא.
ממה שאני זוכרת משיעורי אזרחות, אוכלוסייה זאת כמות האנשים שנמצאת בזמן נתון בארץ.
היא כוללת גם תיירים וכו.
לא. יש גם מסתננים ועוד אנשים שהם לא אזרחים.
לא משום שיש גם תושבי קבע ועובדים זרים ומסתננים וכו'.
לא כולם
יש תושבים (לא מקבלים את כל הזכויות) ומסתננים ותיירים וכו
האוכלוסייה כוללת את כל בני האדם שנמצאים כרגע בישראל
באותו הנושא: