תשובה אחת
אני יכולה לנסות.
למדתי על זה לפני כמה שיעורים