5 תשובות
הצהרה של מה?
פציפיזם?
דת?
שואל השאלה:
דת
אנונימית
אולי עדיין בודקים את זה...
וגם לא בטוח שתקבלי פטור את יודעת...
שואל השאלה:
למה לא בטוח שאקבל? זו הצהרה מהרבנות ואני דתייה אז אין סיבה שלא אקבל..
אנונימית
אה אם את דתייה כאילו עם חצאית והכל ומכירה הלכות וזה אז כן...
חשבתי את פשוט מאלה שמצהירות והן לא דתיות בכלל...
אה אז הם פשוט בודקים את זה כנראה והם יחזרו אליך.
באותו הנושא: