תשובה אחת
תכתבי טיונר זה נראה מפרט צהוב אני משתמשת בזה תמיד..
באותו הנושא: