2 תשובות
לא זה גם קורה לי כל הזמן
גם לי זה קורה אבל אני לא מייחסת לזה חשיבות
פשוט נבהלת מעכלת שזה היה רק חלום מודה לה' וזהו חח