11 תשובות
שאלות שאם לנשום זה מוריד
על הצבע של האתר, הוא יעלם בשלב כלשהו..
על הצבע של האתר
השאלות על הקראש תמיד ישארו
על קראש
על הצבע
צבע של האתר קל
צבע (!)
קראש
על הצבע כמובן
קראש