2 תשובות
איך דרך הלמידה הזאת עזרה לך להכין את העבודה שלך? נראה לי (?)
אנונימי
שואל השאלה:
כן אבל מה זאת אומרת איך שיטת הלימוד הזאת משרתת את הפרויקט שלכם? מה אני בעצם צריכה לענות פה במילים קצת יותר פשוטות