3 תשובות
ללמוד את המנהגים של הנצרות, הלבוש, התורה בעיקר, זה לוקח זמן להתנצר
ErO
עדה: הגיד כל יום את המשפט: אשהך אן לא אלה אלה אללה
שזה אומר אני מעיד שיש רק אלוהים אחד והוא אללה
לקיים את המנהגים שלהם צדקה, הליכת רגל וכל זה
מאיפה אני יודעת: למדתי את זה בשיעור היסטוריה
זה ערבים.
אני נוצרי ואומנם אני לא מתפלל אבל כל זה בערבית..
נוצרים הולכים לכנסייה..
צריך לעשות טבילה משפריצים עליך מים את אומרת איזה משהו וזהו