2 תשובות
בערב קריר למדי בבוקר טיל חופשי לים
בערב קר, עדיף לשים משהו יותר ארוך