3 תשובות
אם היה רשום בשאלון שם ושם משפחה אז זה לא אנונימי
ואם לא היה רשום אז זה כן אנונימי
אם לא נתנו שום סעיף שמחייב אותך למסור פרטים אישיים אז זה מאנונימי.