3 תשובות
כן, זה בין הדברים הראשונים שרואים כשיורדים במשקל
בוודאי, אבל אם את רזה ממה תרדי? נראה שזו גנטיקה שאי אפשר לשנות בהורדה במשקל.