4 תשובות
מהתאדות הזיעה
הזיעה מצננת את הגוף ומאזנת את החום גוף.
המים מתאדים ולוקחים איתם את מולקולות החום או משהו בסגנון
התאדות הזיעה?