4 תשובות
could זה can בעבר.
שואל השאלה:
לא נכון
אנונימית
משתמשים הזה גם בתור צורת כבר.
וגם כשרוצים להגיד I could be... I could do.. נגיד יכולתי.
can = יכול, מסוגל
could (=זה can בעבר)
מעבר לזה:
-could נשתמש שמשהו פחות החלטי (משהו שנרצה לעשות בעתיד המאוד קרוב)
-could נשתמש בשאלה (במקום can) כדרך יותר מנומסת
(גם ב can ניתן להשתמש פה)
-could נשים כאשר אנו מדברים על מצבים לא ריאליים
למשל: i'm so hungry,i could eat a horse (ביטוי)