3 תשובות
.
שואל השאלה:
הכוונה בחנויות לא באינטרנט
אנונימית