2 תשובות
עם אתה שולח דרך ואטסאפ יש אפשרות של טישטוש
YZY
שואל השאלה:
איפה יש? אני לא רואה