6 תשובות
me
מי-me
אם הבנתי למה התכוונת אז me
באותו הנושא: