6 תשובות
עניתי
עניתי
עניתי (:
לא נותן לי לעשות רשום שהמענה הסתיים בכיף הייתי עוזרת
אלה