תשובה אחת
אולי תגיב לה על הסטורי ותפתח שיחה, ולדעתי היא ממש תוחמא אם מישהו שנתיים מעליה ידבר איתה