תשובה אחת
את יכולה לראות על איזה תשובות הוא קיבל פרח
/~