7 תשובות
אין אפשרות
לא
אבל אתיכוחה לשנות את ההרשאות לצפייה בה
אין אפשרות
לא, אין כזה דבר