4 תשובות
מייק זה ליצור ומייד זה לעשות
אנונימית
make
i made עבר
i've made עבר
made from עשוי מ
make- ליצור
made- יצר\יצרה\יצרו\יצרנו
Made זו צורת העבר או הverb 3 של make.