4 תשובות
אני מניחה באפריל מאי
כנראה שבחודש מאי
עוד' חודש בערך מקבלים הסטוריה
שואל השאלה:
מאי? ברצינות?