4 תשובות
לומדים 12 שנים (?)
מסיימים כיתה י"ב ומקבלים תעודה של 12 שנות לימוד.
צריך ללמוד מכיתה א' עד כיתה יב' - ללמוד בבית ספר.
אנונימית
ללמוד 12 שנים ולא לנשור מבית ספר.