תשובה אחת
סימנתי את הזמן של החלק השני בx ולבן החלק הראשון זה x+1 ואז עשיתי ביטוי אלגברי למרחק של החלק הראשון 100 כפול x+1 יוצא 100x ועוד 100 ועשיתי ביטוי אלגברי לחלק השני 120x בגלל שזמן כפול מהירות שווה מרחק ואז חיברתי את שני הביטויים וכתבתי שהסכום שלהם שווה 430 ופתרתי את המשוואה שהתקבלה ויותר ש5.x=1 ולכן זמן החלק הראשון הוא 2.5 שעות