תשובה אחת
אני חושבת שאם זה מפריע לך תעש
באותו הנושא: