3 תשובות
האמת שעם 4 כן... עם 3 אולי לא. אבל לתארים מדעים נגיד.
אפשר להצליח גם בלי 5