3 תשובות
ממש מבאס שאין לדעתי צריך להיות
אנונימי
כדי שאנשים לא ימחקו לעצמם תשובות שקיבלו מינוסים, חוץ מזה, אפשר לערוך
כי אין צורך בכך.
אנונימית