3 תשובות
אני לא מכירה אפשרות של מחיקה אבל לחסום אפשר...
ככה שהשיחה נמחקת אוטומטי
לא. לכן יש להקפיד לשוחח נכון.
מערכת סטיפס