3 תשובות
לחפש עבודה חדשה שיותר מתאימה לך.
את אוהבת בכללי עבודה עם אנשים או מעדיפה לא?
שואל השאלה:
לא מעדיפה ללא אנשים אני רוצה לעבוד דרך הבית יותר
אנונימית