9 תשובות
כדאי למות?
צירוף מקרים
הסתברות נמוכה שהתקיימה
כדי לחיות
לסבול, להנות, לחוות דברים ולסבול.
לבסוף למות
רק כדי לסבול?
אנונימי
כדיי להבין למה אנחנו פה בעצם.
אין ממש סיבה. הכל אקראי.
כי אנחנו אנשים משועממים בלי מה לעשות בחיים?
כדי למות