תשובה אחת
יכול להיות שהוא בעניין שלך.
תנסי ליזום איתו שיחה ולראות מה קורה, לדבר על דברים שיכולים להיות משותפים לכם.
חוץ מזה, מה זה שייך שהוא חתיך ויש לו אוטו?
כל אלו זה אלמנטים חיצוניים, הרגש יכול להרגיש דברים עצומים לאדם שכביכול לא חייב לענות בציפיות.
באותו הנושא: