תשובה אחת
במרכזית ובקניון חיפה זה סוכריות גומי זה זול גם ככה