2 תשובות
כרטיס כיוון אחד - 27.5 ש"ח
כרטיס הלוך חזור - 44 ש"ח
כרטיס הלוך חזור (רב קו) ערך צבור - 30 ש"ח
(בפועל את משלמת 13.75 לכיון)
יאו בול משבאתי לשאול יאוו