6 תשובות
גשום וקר
אמרו שיתקרר ויש סיכוי טוב לגשם
אמרו שיש מצב לגשם
יהיה גשום.
דיברו על גשם
אני לא יודע באיזה חלק את נמצאת, אני כרגע נמצא בדרום ולפי מזג האוויר זה נראה שהולך לרדת כאן גשם.