2 תשובות
שירד גשם כל כמה זמן
+-+
הם התכוונו שהגשם לזמן מה..
לדוגמה: הגשם לעשר דקות ואז יפסיק ואז אחרי שעה שוב לחמש דקות וככה לפרקים..