תשובה אחת
אני לא הייתי מסיקה כלום יכול להיות שהוא סתם בהה או הסתכל על מישהו אחר