6 תשובות
כן
כל שיערה צומחת בסוף
גם הגבות יצמח
זה יצמח מהר ואם זה עד כדי כך לא נראה טוב לדעתך תצבעי את הגבות בינתיים יש איפור מיוחד לזה
זה צומח תוך שניה אל תדאגי
יצמח. בינתים אם מפריע לך את יכולה למלא בעזרת איפור רק אם את רוצה