2 תשובות
אלו עגבניות שהונדסו גנטית להיות קטנות.
לא הכלאה.
עגבניה ושרי מימון
אנונימית