6 תשובות
עובדת סוציאלית.
פסיכולוגיה
אנונימי
אולי יכולה לעזור לי בפרטי
אנונימי
עובדת סוציאלית אולי
אבל ברחוב זה משהו אחר, כאילו את יכולה לגשת ולעזור אבל אני לא יודע אם יש שם לזה
כי ראיתי כמה אנשים עושים את זה
אם את לפני הצבא אז את יכולה להיות משקית תש הם עוזרות לחיילים ומספקות להם כל מיני צרכים שחסרים להם אחרי זה את יכולה להיות עובדת סוציאלית
עובדת סוציאלית