4 תשובות
דפר זה התוצאות של המבחנים הפסיכוטכנים וקבא זה של הראיוניות האישיים.
זה ממוצע מינוס כזה
שואל השאלה:
אבל כל אחד מהם אומר
אנונימית
שואל השאלה:
אהה
אנונימית
קבא זה ציון סיכום שכולל בתוכו את הדפר. הנתונים טובים ומכיוון שאת בת - את יכולה לשפר אותם ביום המאה