תשובה אחת
יש עומס של לקוחות על הסניף שהוא נמצא
ובשביל לשפר את השירות ויעילות מעבירים לסניף אחר