תשובה אחת
כי הפרח לא נוסף להם לספירה אז זה סוג של בזבוז של פרח