9 תשובות
לאומי.
לאומי.
לאומי.
הפועלים.
אנונימית
בנק יהב, בקושי יש עמלות ולכובדי מדינה אין עמלות בכלל
אל תפתחי בלאומי! רק אוצר החייל, הפועלים או דיסקונט
את שלי אני פתחתי בהפועלים
יהב.. אין עמלות
אנונימית
הפועלים
הפועלים. לגמרי.