18 תשובות
כן
בית הספר כן אני לא (כיתות יב לא לומדים בשישי)
הייתי לומדת, סיימתי מתמטיקה לפני שבועיים אז כבר לא (:
לא
אצלי בבית הספר אין לימודים בשישי. רק תגבורים למי שצריך
לא, לא לומדים אצלנו בשישי
לא
אבל בחטיבה כן לומדים ובתיכון גם חלק לומדים. (שש שנתי)
כן
כן לצערי
כן