2 תשובות
היה לי וכן זה המטרה להצליח בבית ספר בסוף ירדתי ל4 יחל והחיים יפים