5 תשובות
פשוט מזעזע, אפילו שהוא נגד כפייה דתית למה לשרוף? לשרוף דבר כזה?
זה פשוט גועל.
זה מזכיר לי מה שהנאצים עשו.
מבחיל
מיותר וקיצוני.
דרך שפלה ובזוייה להעביר את המסר שלו. קרב אידיאולוגי מכובד הוא קרב של מחשבות ומילים, לא של פרובוקציות רדודות.
ברבריות.
מוחה בו! לעתיד לבוא הקב"ה ישרוף את נשמתו כנו שכתוב במסכת ראש השנה יז עמוד א.