19 תשובות
מאמינה אבל בדרך שלי.
אגנוסטיקנית..

ואגב, כותבים אתאיסטים
אגנוסטי.
מאמינה
HOH
אתאיסטית
אני אגנוסטיקנית
מאמינה
אתאיסטית
מאמינה.
אגנוסטיקן
מאמינה
אתאיסט.
אגנוסטיקן, שזה אומר "לא יודע" בלטינית כלומר אני לא יודע אם אלוהים קיים או לא לכן אני לא מאמין.
אתאיסט
מאמינה :)
מאמין ה' יתברך "משפיל גאים עדי ארץ מגביה שפלים עדי מרום".
מאמינה במשהו, לאו דווקא אלוהים כמו שהוא נתפס לאחרים
אגנוסטיקנית.
אני סוג של אגנוסטי, אבל אם תשאלו ברחוב, אני אתאיסט.