4 תשובות
מחברים את כל הציונים ומחלקים במספר הציונים.
מחברים את כל הציונים ואז מחלקים במספר המקצועות.
מחבר את כל הציונים שלך ואז מחלק אותם בכמה ציונים יש לך (נגיד יש לך 5 ציונים בכללי)
מחברים את כל הציונים ביחד, ומחלקים את הסכום במספר הציונים